Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
15698091_10211952022421159_3242041622464900681_n

Lễ giáng sinh tại điểm nhóm Nhơn Trạch

Nhơn Trạch là một thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai , nơi đây đất rộng , người ít , do đó các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp do các nhà đầu tư trong và ngoài nước đươc hình thành . Khi sân bay Long Thành được hình thành để gánh […]

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church