Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
Ms. Trần Thanh Truyện chia sẽ Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong tình thân ái.

Mục sư Trần Thanh Truyện chia sẻ Kinh Thánh Tại Dòng Tên

Khởi đầu cho ngày Sa-bát 13/1/2017, Ms. Trần Thanh Truyện đến tại ban Mục vụ thuộc tòa Tổng Giám Mục tp. HCM. Cùng đi với Linh mục B. Lộc để đến chia sẻ với các Linh mục và Tu sỹ thuộc dòng Tên ( society of Jesus ) tại Thủ Đức.\r\nDòng Tên còn gọi là dòng Chúa Giê-su, ban đầu dòng hoạt động chủ yếu trong lãnh vực truyền đạo. Tại Việt Nam, từ năm 1615, các tu sỹ đến tại Hội An, thuộc đàng trong, vị giáo sỹ Alexandre De Rhodes khi đến truyền giáo ở Việt Nam, ông đã góp công lớn trong việc hình thành nên chữ quốc ngữ, trong quá trình dịch Kinh Thánh ra chữ Việt.\r\nCác Tu sỹ đã dịch từ điển tiếng Pháp, “God” tiếng Anh ra là “Thiên Chúa”, vì lúc đó Việt Nam có vua Lê và chúa Trịnh phía bắc, chúa Nguyễn phía Nam có thực quyền hơn vua.\r\nMs. Truyện đã dùng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ 30 để chia sẻ Kinh Thánh với chủ đề: phương pháp truyền đạo và trả lời các câu hỏi của các linh mục và tu sỹ về sự làm chứng đạo và các đặc điểm sự phục hưng truyền giáo của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.\r\nMọi người rất vui vẻ, thân ái hiểu biết trong tình yêu vô đối của Đấng Cứu Thế Giê-su\r\n\r\n

Ms. Trần Thanh Truyện chia sẽ Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong tình thân ái.
Ms. Trần Thanh Truyện chia sẽ Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong tình thân ái.
\r\n\r\n16106017_10212133358594450_6577347754536415469_n 15965262_10212133358954459_3081875890186534830_n

Bà Liliana Reljie
Hôi thánh tại 61 An Dương Vương, phường 8, quận 5.\n

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church