Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
Ms. Trần Thanh Truyện chia sẽ Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong tình thân ái.

Mục sư Trần Thanh Truyện chia sẻ Kinh Thánh Tại Dòng Tên

Khởi đầu cho ngày Sa-bát 13/1/2017, Ms. Trần Thanh Truyện đến tại ban Mục vụ thuộc tòa Tổng Giám Mục tp. HCM. Cùng đi với Linh mục B. Lộc để đến chia sẻ với các Linh mục và Tu sỹ thuộc dòng Tên ( society of Jesus ) tại Thủ Đức.\r\nDòng Tên còn gọi là […]

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church