Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
Hôi thánh tại 61 An Dương Vương, phường 8, quận 5.\n

Lễ Rửa Chân – Tiệc Thánh Tại Nhà Thờ Chợ Lớn

Năm 1916 liên hiệp hội Cơ Đốc Phục Lâm Hoa Nam , trụ sở tại Hong Kong có trách nhiệm truyền giáo vào Việt Nam, năm 1920 thư báo truyền đạo Tân Kia Ou có giấy phép vào VN, ông làm việc và lập lớp Sa-bát giữa vòng kiều bào Trung Hoa tại Chợ Lớn. […]

Hội Thánh Phú Nhuận

Lễ Giáng Sinh tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam , nhiều con đường xe đi lại 24/24.\r\nGiáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam có văn phòng đặt tại thành phố này từ năm 1929 . Đến năm 1949 văn phòng được tạo mãi tại số 224 Phan Đăng Lưu , phường […]

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church