Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
Lễ Tiệc Thánh, hai chấp sự đem nước nho cho các tín hữu cuối nhà thờ.

Lễ Tiệc Thánh Tại Hội Thánh Phước Bình, Quận 9

Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Phước Bình được thành lập từ năm 1973, khởi đầu là Sa-bát nhánh của Hội thánh Phú Nhuận, mỗi chiều thứ bảy các tín hữu đến thăm các thương binh trong làng thương phế binh tại đây. Bệnh viện Cơ Đốc Sài gòn đã đưa các bác sỹ đến […]

Hội Thánh Phú Nhuận

Lễ Giáng Sinh tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam , nhiều con đường xe đi lại 24/24.\r\nGiáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam có văn phòng đặt tại thành phố này từ năm 1929 . Đến năm 1949 văn phòng được tạo mãi tại số 224 Phan Đăng Lưu , phường […]

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church