Trang thông tin chính thức của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam. Tìm hiểu thêm

Tin Tức

Từ Thiện Tháng Sáu Tại Cần Thơ

2020-06-24

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ giúp đỡ người khó khăn bên ngoài.


Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm thứ 19

2020-06-21

UBND Tỉnh Lâm Đồng Chấp Thuận Đề Nghị Của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam Thành Lập Hội Thánh Đa Kao 2


Cơm Từ Thiện Thứ Năm Mỗi Tuần!

2020-06-21

120 Phần Cơm Từ Thiện mỗi tuần từ Ban In Ấn Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam.


CHÚNG TÔI TIN

Niềm tin của người Cơ Đốc Phục Lâm được thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ những trang Thánh Kinh hình ảnh của Chúa Trời được phác họa thật hoàn hảo và chúng ta được mời gọi đến khám phá, trải nghiệm để nhận biết có một Đấng đang khao khát chúng ta trở nên hoàn hảo như Ngài.

CHÚNG TÔI LÀ:

Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam là một trong bảy nước thành viên thuộc Liên Hiệp Hội Đông Nam Á ( SAUM), trực thuộc Tổng Hội Nam Á Thái Bình Dương ( SSD) của Tổng Hội Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu ( GC). Được phân công chăm lo việc phát triển tin mừng cứu rổi của Phúc Âm trên toàn nước Việt Nam.

Có khoản hơn 15 nghìn thành viên thờ phượng tại 199 hội thánh và điểm nhóm trên 32 tình thành của Việt Nam. Tập trung phần lớn tại khu vực phía Nam. Trong đó khoảng 64% là người dân tộc phân bố tại khu vực Lâm Đồng, Đắc Lắk và Điện Biên. Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm có 64 tỉnh thành để truyền bá tin mừng cứu rỗi của Phúc Âm.

Trong đó tin mừng cứu rỗi đã đến được 32 tỉnh thành và 32 tỉnh thành còn lại là một thách thức của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam.


PHỤC VỤ

Chúng tôi được nhận rất nhiều ơn phước, nên chúng tôi sống để chia sẻ những gì đã được ban cho.


TÂM LINH

Sự gắn kết của chúng ta với Chúa Giê-su nâng đỡ mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta.