01. Kinh Thánh

28 Tín Điều Tháng Chín 4, 2021

Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, là Lời được viết lại của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi sự soi dẫn thiêng liêng. Các tác giả được soi dẫn đã nói và viết trong khi họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Trong Lời này, Đức Chúa Trời phó thác cho nhân loại một sự hiểu biết cần thiết về sự cứu rỗi. Kinh Thánh là sự khải thị tuyệt đối, có uy quyền và không thể sai lầm về ý muốn của Ngài. Đó là tiêu chuẩn của bản tánh, là bài kiểm tra của kinh nghiệm, là sự khải thị cuối cùng của tín lý và là sự ghi chép đáng tin cậy về những hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử. (Thi-thiên 119:105; Châm-ngôn 30:5, 6; Ê-sai 8:20; Giăng 17:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; II Ti-mô-thê 3:16, 17; Hê-bơ-rơ 4:12; II Phi-e-rơ 1:20, 21).