CHÚNG TÔI TIN

Niềm tin của người Cơ Đốc Phục Lâm là sự thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ những trang Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Trời được phát họa một cách hoàn hảo và tất cả chúng ta được mời gọi để khám phá, trải nghiệm có một Đấng đang khát khao muốn chúng ta hoàn hảo như Ngài.