Blog

11. Sự Lớn Mạnh Trong Đấng Christ

Bởi sự chết của mình trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng trên những quyền lực của ma quỷ. Đấng đã khuất phục các tà linh trong suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài đã đánh đổ quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự hủy diệt sau…

Read MoreLong right arrow

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read MoreLong right arrow

New Website

Welcome to our new website. We look forward to being connected with you and sharing more about the love of God.

Read MoreLong right arrow

Get your church online

Sarawak Adventist Mission is now able to provide all Adventist churches in our region with free website hosting and subdomain link. Please contact us for more details.

Read MoreLong right arrow