Recent Posts

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2023 (PDF)

- Hệ cử nhân Thần học niên khoá 2023-2027

- Hệ trung cấp Thần học niên khoá 2023-2025

- Kính gửi: Mục Sư chủ toạ, Truyền Đạo chủ toạ các Hội thánh, Trưởng điểm nhóm trực thuộc Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam

- Căn cứ theo quy chế hoạt động của Trường Kinh Thánh Cơ Đốc (Christian Bible College) đã được phép của Thủ Tướng và Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ.

- Căn cứ quyết định của Ban Quản Trị Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam về việc thực hiện chương trình đao tạo người hâu việc Chúa được phát triển tốt đẹp trong sự dẫn dắt của Ngài.

- Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam và Trường Kinh Thánh Cơ Đốc (Christian Bible College) thông báo tuyển sinh cử nhân Thần học niên khoá  2023-2027 và trung cấp Thần học niên khoá 2023-2025 với những nội dung như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chưa có tiền án, tiền sự

- Các Truyền đạo có ý muốn nâng cao trình độ

- Các em thanh niên đã tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông

- Các em thanh niên đã tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở

2. Hồ sơ:

a. Các Truyền Đạo:

- Đơn xin học: ghi rõ họ tên, năm sinh, trình độ văn hoá, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc

- Photo Chứng Minh Thư Truyền Đạo

- Sơ Yếu Lý Lịch

- Photo Căn Cước Công Dân hoặc Chứng Minh Nhân Dân

b. Thanh niên:

- Đơn xin học: ghi rõ họ tên, năm sinh, trình độ văn hoá, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc

- Sơ Yếu Lý Lịch

- Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông, hoặc Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Cơ Sở

- Photo Căn Cước Công Dân hoặc Chứng Minh Nhân Dân

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023. Hồ sơ gửi về văn phòng Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam số 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Thí sinh không trúng tuyển sau 2 tháng sẽ nhận lại hồ sơ tại văn phòng Giáo Hội.

4. Hình thức thi:

- Thi viết

- Thi vấn đáp

- Thời gian thi: 9 giờ sáng thứ Hai 18/9/2023

- Địa điểm thi: Trường Kinh Thánh Cơ Đốc (Christian Bible College), Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Phú Nhuận số 2 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

5. Nội dung thi:

- Kiến thức Kinh Thánh

- 28 tín điều của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam

6. Kết quả tuyển sinh:

- Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển 25/9/2023

- Trường Kinh Thánh Cơ Đốc sẽ gửi giấy báo cho thí sinh trúng tuyển để nhập học và thông báo với Chính quyền địa phương

- Trường Kinh Thánh Cơ Đốc sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển trên website của Giáo Hội

7. Điều kiện nhập học:

- Học viên đã đậu kỳ thi tuyển sinh do Hội Đồng Tuyển Sinh tổ chức

- Đủ năng lực tài chính, cam kết góp phần đầy đủ các khoản theo qui định để theo học

- Thời gian nhập học khai giảng dự kiến tháng 10/2023

8. Hình thức đào tạo:

- Đào tạo theo hình thức tín chỉ

- Phương thức đào tạo: trực tuyến (e-learning) và trực tiếp. Đây là cơ hội thuận tiện và tốt nhất cho các Truyền đạo vừa quản lý Hội thánh/Điểm nhóm vừa đi học.

9. Liên hệ trực tiếp:

- Văn phòng Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam số 224 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84)28.3995.0097

- Email: vietnam.sda.mission@gmail.com

Đề nghị Quý Mục sư, Truyền đạo thông báo và phổ biến rộng rãi cho các tín hữu thuộc các Hội thánh và Điểm nhóm được biết. Cầu Chúa ban ơn trên chức trách cao cả hầu việc Chúa của Quý vị.

Nơi Nhận:                                                                                                      

- Ban Tôn Giáo Chính Phủ

- Ban Tôn Giáo Các Tỉnh Thành có tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm

- Trường Kinh Thánh Cơ Đốc

- Văn phòng Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm                       

- Các Hội Thánh Và Điểm Nhóm Cơ Đốc Phục Lâm - Lưu                         

Hội Trưởng          
Mục Sư Trần Thanh Truyện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2023 (PDF) – Hệ cử nhân Thần học niên khoá 2023-2027 – Hệ trung cấp Thần học niên khoá 2023-2025 – Kính gửi: Mục Sư chủ toạ, Truyền Đạo chủ toạ các Hội thánh, Trưởng điểm nhóm trực thuộc Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam – Căn cứ theo…

Read MoreLong right arrow

28. Đất Mới

Trên đất mới là nơi những người công bình cư ngụ, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp một nhà đời đời cho những người được chuộc và một môi trường hoàn hảo cho sự sống, tình yêu, niềm vui và học hỏi bất diệt trong sự hiện diện của Ngài. Bởi ở đó, chính Đức…

Read MoreLong right arrow

27. Một Ngàn Năm và Sự Chấm Dứt Của Tội Lỗi

Một ngàn năm là giai đoạn trị vì của Đấng Christ với các thánh của Ngài trên trời trong khoảng giữa sự phục sinh thứ nhất và thứ hai. Trong suốt thời gian này, những kẻ chết gian ác sẽ bị phán xét; đất sẽ hoàn toàn hoang vu, không có người nào sống, ngoại…

Read MoreLong right arrow

26. Sự Chết Và Sự Phục Sinh

Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời (Đấng duy nhất là bất tử) sẽ ban sự sống đời đời cho những người được cứu chuộc của Ngài. Cho đến ngày đó, thì sự chết là một trạng thái vô ý thức đối với tất cả mọi người. Khi Đấng Christ…

Read MoreLong right arrow

25. Sự Đến Lần Thứ Hai Của Đấng Christ

Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ là niềm hi vọng phước hạnh của Hội Thánh, là đỉnh điểm vĩ đại của phúc âm. Sự đến của Đấng Cứu Chuộc sẽ là thực tế, cá nhân*, có thể thấy được và toàn cầu. Khi Ngài trở lại, người công bình đã chết sẽ được…

Read MoreLong right arrow

24. Chức Vụ Của Đấng Christ Trong Đền Thánh Trên Trời

Có một đền thánh ở trên trời là đền tạm thật mà do Chúa đã dựng nên chớ không phải bởi con người. Tại nơi đó, Đấng Christ thay mặt cho chúng ta thực hiện chức việc, chu cấp cho những người tin các ích lợi của sự hy sinh đền tội của Ngài, được…

Read MoreLong right arrow

23. Hôn Nhân Và Gia Đình

Hôn nhân được thiết lập một cách thiêng liêng tại Ê-đen và được Đức Chúa Jêsus xác nhận để trở nên một sự kết hợp trọn đời giữa một người nam và một người nữ trong tình bầu bạn yêu thương. Đối với Cơ Đốc nhân thì lời hứa hôn nhân là [lời hứa] đối…

Read MoreLong right arrow

22. Cách Cư Xử Cơ Đốc Nhân

Chúng ta được kêu gọi để trở nên một dân sự tin kính là những người có suy nghĩ, cảm xúc và hành động hòa hợp với những nguyên tắc của Kinh Thánh trong mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và xã hội. Để Thánh Linh có thể tái tạo trong mình bản…

Read MoreLong right arrow

21. Sự Quản Gia

Chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời, được Ngài ủy thác thời gian, các cơ hội, những khả năng, tài sản và những ơn phước của đất cùng các nguồn tài nguyên của nó. Chúng ta chịu trách nhiệm trước Chúa về việc sử dụng chúng thích đáng. Chúng ta thừa nhận…

Read MoreLong right arrow

20. Ngày Sa-Bát

Đấng Tạo Hóa nhân từ, sau sáu ngày của sự Sáng tạo, đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy và thiết lập ngày Sa-bát cho tất cả mọi người như một kỷ niệm về sự Sáng tạo. Điều răn thứ tư của luật pháp không thể thay đổi của Đức Chúa Trời đòi hỏi việc…

Read MoreLong right arrow