Recent Posts

Những nguyên tắc vĩ đại của luật pháp Đức Chúa Trời được bao gồm trong Mười Điều Răn và được minh họa trong đời sống của Đấng Christ. Chúng bày tỏ tình yêu thương, ý muốn và những mục đích của Đức Chúa Trời liên quan đến cách cư xử cùng các mối quan hệ của con người, là sự ràng buộc đối với tất cả mọi người ở mọi thời đại. Những mệnh lệnh này là cơ bản trong giao ước của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài và là tiêu chuẩn trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Qua vai trò trung gian của Đức Thánh Linh, chúng chỉ ra tội lỗi và làm thức tỉnh cảm nhận nhu cầu về một Đấng Cứu Chuộc. Sự cứu rỗi hoàn toàn là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm và kết quả của sự cứu rỗi đó là sự vâng theo các điều răn. Sự vâng lời này phát triển bản tánh Cơ Đốc và dẫn đến một ý thức hạnh phúc. Đó là bằng chứng về tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa và sự quan tâm của chúng ta đối với những anh chị em đồng loại của mình. Sự vâng phục của đức tin bày tỏ quyền năng của Đấng Christ có thể biến đổi đời sống và nhờ đó củng cố sự làm chứng Cơ Đốc. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 19:7-14; 40:7, 8; Ma-thi-ơ 5:17-20; 22:36-40; Giăng 14:15; 15:7-10; Rô-ma 8:3, 4; Ê-phê-sô 2:8-10; Hê-bơ-rơ 8:8-10; I Giăng 2:3; 5:3; Khải-huyền 12:17; 14:12).

19. Luật Pháp Của Đức Chúa Trời

Những nguyên tắc vĩ đại của luật pháp Đức Chúa Trời được bao gồm trong Mười Điều Răn và được minh họa trong đời sống của Đấng Christ. Chúng bày tỏ tình yêu thương, ý muốn và những mục đích của Đức Chúa Trời liên quan đến cách cư xử cùng các mối quan hệ…

Read MoreLong right arrow

18. Ơn Tiên Tri

Kinh Thánh chứng thực rằng một trong các ơn của Đức Thánh Linh là tiên tri. Ơn này là một dấu hiệu nhận diện của Hội Thánh còn sót lại và chúng ta tin rằng nó được bày tỏ trong chức vụ của bà Ellen G. White. Những tác phẩm của bà phát ngôn với…

Read MoreLong right arrow

17. Các Ơn Và Chức Vụ Của Thánh Linh

Đức Chúa Trời phú trên tất cả tín hữu của Hội Thánh Ngài ở mọi thời đại các ơn Thánh Linh hầu cho mỗi người phải sử dụng trong chức vụ yêu thương nhằm đem lại lợi ích chung cho Hội Thánh và nhân loại. Ban cho qua sự tác động của Đức Thánh Linh…

Read MoreLong right arrow

16. Tiệc Thánh

Lễ Tiệc Thánh là một sự dự phần trong những biểu trưng về thân thể và huyết của Đức Chúa Jêsus, như một sự bày tỏ đức tin nơi Ngài, là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong kinh nghiệm về sự thông công này, Đấng Christ sẽ hiện diện để gặp gỡ…

Read MoreLong right arrow

15. Phép Báp-têm

Qua phép báp-têm chúng ta xưng nhận đức tin của mình trong sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, và chứng thực về sự chết đi tội lỗi của chúng ta cũng như về ý định bước đi trong đời sống mới của mình. Như vậy chúng ta thừa nhận Đấng…

Read MoreLong right arrow

14. Hiệp Nhất Trong Thân Của Đấng Christ

Hội Thánh là một thân với nhiều chi thể, được kêu gọi từ mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Trong Đấng Christ chúng ta là một sự dựng nên mới; những sự khác nhau về chủng tộc, văn hóa, học vấn và dân tộc, cùng những sự khác biệt giữa…

Read MoreLong right arrow

13. Hội Thánh Còn Sót Lại Và Sứ Mạng Của Mình

Hội Thánh phổ quát* bao gồm tất cả những ai thật sự tin nơi Đấng Christ, nhưng trong những ngày sau rốt—thời điểm của sự bội đạo lan rộng—thì Hội Thánh còn sót lại đã được gọi ra để gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.…

Read MoreLong right arrow

12. Hội Thánh

Hội Thánh là một cộng đồng của những người tin là những ai đã xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của mình. Trong sự liên tục với dân sự của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, chúng ta được kêu gọi khỏi thế gian; [và] chúng ta nhóm…

Read MoreLong right arrow

11. Sự Lớn Mạnh Trong Đấng Christ

Bởi sự chết của mình trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng trên những quyền lực của ma quỷ. Đấng đã khuất phục các tà linh trong suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài đã đánh đổ quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự hủy diệt sau…

Read MoreLong right arrow

10. Kinh Nghiệm Sự Cứu Rỗi

Trong tình yêu thương và lòng nhân từ vô bờ bến mà Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ, vốn vô tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta có thể có sự công bình của Đức Chúa Trời. Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh chúng ta ý thức…

Read MoreLong right arrow