22. Cách Cư Xử Cơ Đốc Nhân

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Chúng ta được kêu gọi để trở nên một dân sự tin kính là những người có suy nghĩ, cảm xúc và hành động hòa hợp với những nguyên tắc của Kinh Thánh trong mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và xã hội. Để Thánh Linh có thể tái tạo trong mình bản tánh của Chúa, thì bản thân chúng ta chỉ nên tham gia vào những điều mà sẽ sản sinh ra sự tinh sạch, sự lành mạnh và sự vui mừng giống như Đấng Christ trong đời sống mình. Điều này có nghĩa là sự vui chơi và thú tiêu khiển của chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về sở thích và nét đẹp Cơ Đốc nhân. Trong lúc nhìn nhận những sự khác biệt về văn hóa, trang phục của chúng ta phải giản dị, đơn sơ và gọn gàn, phù hợp với những người mà vẻ đẹp thật sự không phải nhờ trang điểm bề ngoài, nhưng trong sự trang sức không thể hư mất của một tâm thần dịu dàng và đơn giản. Điều đó cũng có nghĩa là vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, chúng ta phải chăm sóc nó một cách khôn ngoan. Cùng với việc vận động và nghỉ ngơi thỏa đáng, chúng ta còn phải chọn một chế độ ăn uống lành mạnh nhất có thể và kiêng cữ những thực phẩm không thanh sạch được phân biệt trong Kinh Thánh. Vì các thức uống có cồn, thuốc lá và việc sử dụng thiếu tin thần trách nhiệm các loại chất kích thích cùng với ma túy là nguy hại cho thân thể mình, chúng ta cũng phải kiêng cữ chúng. Thay vào đó, chúng ta phải tham gia vào bất cứ điều gì đưa các tư tưởng và thể xác mình vào dưới sự uốn nắn của Đấng Christ, là Đấng mong muốn sự khỏe mạnh, vui mừng và tốt lành của chúng ta. (Sáng-thế Ký 7:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15, Lê-vi Ký 11:1-47; Thi-thiên 106:3; Rô-ma 12:1, 2; I Cô-rinh-tô 6:19, 20; 10:31; II Cô-rinh-tô 6:14-7:1; 10:5; Ê-phê-sô 5:1-21; Phi-líp 2:4; 4:8; I Ti-mô-thê 2:9, 10; Tít 2:11, 12; I Phi-e-rơ 3:1-4; I Giăng 2:6; III Giăng 2).