27. Một Ngàn Năm và Sự Chấm Dứt Của Tội Lỗi

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Một ngàn năm là giai đoạn trị vì của Đấng Christ với các thánh của Ngài trên trời trong khoảng giữa sự phục sinh thứ nhất và thứ hai. Trong suốt thời gian này, những kẻ chết gian ác sẽ bị phán xét; đất sẽ hoàn toàn hoang vu, không có người nào sống, ngoại trừ Sa-tan và các [quỉ] sứ của nó. Vào cuối giai đoạn ấy, Đấng Christ với các thánh Ngài và thành thánh sẽ từ trời giáng xuống đất. Khi đó những người chết không công bình sẽ được phục sinh, cùng với Sa-tan và các sứ nó sẽ bao vây thành thánh; nhưng lửa từ Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt chúng và làm sạch đất. Như thế vũ trụ sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi tội lỗi và những tội nhân. (Giê-rê-mi 4:23-26; Ê-xê-chi-ên 28:18, 19; Ma-la-chi 4:1; I Cô-rinh-tô 6:2, 3; Khải-huyền 20; 21:1-5).