19. Luật Pháp Của Đức Chúa Trời

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Những nguyên tắc vĩ đại của luật pháp Đức Chúa Trời được bao gồm trong Mười Điều Răn và được minh họa trong đời sống của Đấng Christ. Chúng bày tỏ tình yêu thương, ý muốn và những mục đích của Đức Chúa Trời liên quan đến cách cư xử cùng các mối quan hệ của con người, là sự ràng buộc đối với tất cả mọi người ở mọi thời đại. Những mệnh lệnh này là cơ bản trong giao ước của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài và là tiêu chuẩn trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Qua vai trò trung gian của Đức Thánh Linh, chúng chỉ ra tội lỗi và làm thức tỉnh cảm nhận nhu cầu về một Đấng Cứu Chuộc. Sự cứu rỗi hoàn toàn là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm và kết quả của sự cứu rỗi đó là sự vâng theo các điều răn. Sự vâng lời này phát triển bản tánh Cơ Đốc và dẫn đến một ý thức hạnh phúc. Đó là bằng chứng về tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa và sự quan tâm của chúng ta đối với những anh chị em đồng loại của mình. Sự vâng phục của đức tin bày tỏ quyền năng của Đấng Christ có thể biến đổi đời sống và nhờ đó củng cố sự làm chứng Cơ Đốc. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 19:7-14; 40:7, 8; Ma-thi-ơ 5:17-20; 22:36-40; Giăng 14:15; 15:7-10; Rô-ma 8:3, 4; Ê-phê-sô 2:8-10; Hê-bơ-rơ 8:8-10; I Giăng 2:3; 5:3; Khải-huyền 12:17; 14:12).