13. Hội Thánh Còn Sót Lại Và Sứ Mạng Của Mình

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Hội Thánh phổ quát* bao gồm tất cả những ai thật sự tin nơi Đấng Christ, nhưng trong những ngày sau rốt—thời điểm của sự bội đạo lan rộng—thì Hội Thánh còn sót lại đã được gọi ra để gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus. Hội Thánh còn sót lại này công bố giờ phán xét đã đến, rao báo sự cứu rỗi qua Đấng Christ và báo trước sự đến lần thứ hai của Ngài đã gần kề. Sự rao báo này được biểu trưng bằng 3 vị thiên sứ trong Khải-huyền 14; nó trùng khớp với công việc phán xét ở trên trời và kết quả trong công việc ăn năn và phục hưng trên đất. Mỗi người tin được kêu gọi để góp phần cá nhân của mình trong việc làm chứng cho cả thế giới này. (Đa-ni-ên 7:9-14; Ê-sai 1:9; 11:11; Giê-rê-mi 23:3; Mi-chê 2:12; II Cô-rinh-tô 5:10; I Phi-e-rơ 1:16-19; 4:17; II Phi-e-rơ 3:10-14; Giu-đe 3, 14; Khải-huyền 12:17; 14:6-12; 18:1-4).