08. Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Cả nhân loại giờ đây đang cuốn vào một sự tranh đấu khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan liên quan đến bản tánh của Đức Chúa Trời, luật pháp và chủ quyền trên vũ trụ của Ngài. Sự xung đột này đã bắt đầu ở trên trời khi một loài thọ tạo, được phú cho sự tự do lựa chọn, trong sự tự tôn đã trở thành Sa-tan, kẻ nghịch lại Đức Chúa Trời và đã dẫn dắt một phần các thiên sứ vào sự phản loạn. Sa-tan đã đưa tinh thần nổi loạn vào thế giới này khi hắn khiến cho A-đam và Ê-va vào trong tội lỗi. Tội lỗi của loài người này đã dẫn đến hậu quả là ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong nhân loại bị méo mó, thế giới được tạo dựng bị hỗn loạn và cuối cùng là sự hủy diệt của nó vào lúc nước lụt toàn cầu, như đã được bày tỏ bởi sự miêu tả lịch sử trong sách Sáng-thế Ký 1-11. Được cả loài thọ tạo quan sát, thế giới này đã trở nên một đấu trường của sự xung đột toàn vũ trụ, mà qua đó Đức Chúa Trời của sự yêu thương rốt cuộc sẽ được minh chứng. Để trợ giúp dân sự Ngài trong sự tranh đấu này, Đấng Christ đã sai Đức Thánh Linh và các thiên sứ trung thành để dẫn dắt, bảo vệ và gìn giữ họ trong con đường cứu rỗi. (Sáng-thế Ký 3; 6-8; Gióp 1:6-12; Ê-sai 14:12-14; Ê-xê-chi-ên 28:12-18; Rô-ma 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; I Cô-rinh-tô 4:9; Hê-bơ-rơ 1:14; I Phi-e-rơ 5:8; II Phi-e-rơ 3:6; Khải-huyền 12:4-9).